Gabarro

Taller-Xerrada “Aprendre a ser feliços” per a famílies: persones adultes i els seus fills i filles.

Data: 29 de maig a les 20 hores

Les relacions familiars no són fàcils. Sovint ferim les persones que més estimem. Sovint ens fan patir.

“Aprendre a ser feliços” serà un espai per descobrir alguns errors que cometem, la forma d’evitar-los i intuir maneres de viure més feliços.

Hi ha gent que sempre pateix, però la felicitat és possible perquè és una decisió. Com prendre-la dins el nostre entorn familiar i escolar?